GRAF   Usługi Geodezyjno - Projektowe   |   Rzeszów, ul. J.K. Chodkiewicza 7

  Projektowanie

Oferujemy

pełną obsługę projektową w procesie przygotowania dokumentacji do pozwolenia na budowę.

Zajmujemy się budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Oferujemy szeroką gamę gotowych projektów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Przygotowujemy wnioski

do Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na projektowaną inwestycję. Jest ona konieczna na terenach gdzie nie ma obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Po uzyskaniu decyzji

o warunkach zabudowy oraz wybraniu projektu przygotowujemy projekt zagospodarowania terenu, dokonujemy adaptacji projektu gotowego oraz wykonujemy projekty branżowe przyłączy mediów.
  •   Wnioski o warunki zabudowy
  •   Projekty zagospodarowania terenu
  •   Projekty branżowe przyłączy mediów

GRAF Usługi Geodezyjno - Projektowe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ul. J.K. Chodkiewicza 7, Rzeszów, 35-051
   tel. 17 853-51-83
   graf@graf.rzeszow.pl


projekt © Studio BEST